Kurumsal Sürdürülebilirlik Hakkında Her Şey

Sürdürülebilirlik Kavramı Nedir?

Sürdürülebilirlik kavramı daimi olmak, varlığını sürdürmek anlamı taşımaktadır. Sürdürülebilirliğin çok farklı yaklaşımları ve boyutları vardır. Fakat bunların hepsi bir birbirini tamamlamaktadır. Bakıldığında sürdürülebilirliğin 3 temel bileşeni vardır. Bileşenler; çevreyi koruma, ekonomik büyümeyi ve sosyal gelişimi sağlamaktadır. Bu kavramlar sürdürülebilirliğin sağlanabilmesi adına dengeli bir biçimde yönetilmelidir.

İnsan ve doğa bir bütünü temsil etmektedir. Ve aralarında muazzam bir denge mevcuttur. İnsan hayatı sürecinde doğayla arasındaki bu dengeyi saptıracak ya da bozacak tüm girişimlerinde; tarihte olduğu gibi günümüzde de birçok sorun ortaya çıkmıştır. Bu sorunlar bazen küçük çaplı bazen büyük çaplı sonuçlar ortaya çıkarmışlardır.

İnsanlar ciddi sağlık sorunları yaşamış hatta büyük kitlede ölümle sonuçlanan çok sayıda salgın meydana gelmiştir. Bu olaylar insanların durumu daha iyi anlamalarını büyük bir acı eşliğinde sağlamışlardır.

Böylelikle insanoğlu yaptığı ve yapmayı planladığı işlerde çevreye zarar vermeyecek şekilde hareket etmeye başlamıştır. Ki bir zaman sonra bunun onun için daha faydalı ve daha iyi olduğunu görmüştür.

Kurumsal Sürdürülebilirlik Nedir?

Kurumsal sürdürülebilirlik

Kurumsal sürdürülebilirlik kavramı, sürdürülebilirliğin kişisel boyutunun bir köşeye bırakılıp toplumsal bir doktrin haline getirilmesi aşamasında karşımıza çıkmaktadır. Bu kavram geleneksel yönetim anlayışının büyüme modelinden farklı olarak çevresel koruma, sosyal eşitlik, adalet ve benzeri toplumsal hedefler ve karlılığa eşit önem verilmesini taban alır.

Günümüzde var olan iş yerleri kurumsal sürdürülebilirlik politikası yürütmeye kendilerini zorunlu hissediyorlar. Bunun temel iki sebebi var. Bunlardan biri maddi kaygılar; diğeri ise kurumsal bir kimlik oluşumu için gerekli olan sosyal sorumluluk duygusudur.

Sürdürülebilirlik, uzun ömürlülük kavramını taşıdığı için ekonomik faaliyetlerin yer aldığı kurumların uzun ömürlü olması ve aldıkları kararlarla dinamik canlı bir yapı ortaya koymalarında bir şart haline gelmektedir.

Kurumsal sürdürülebilirlik, sürdürülebilir kalkınmanın yalnızca bir bölümünü içine alır. Bu bölüm, üretimdeki ekonomik karar birimlerini kapsayan ve ticari işletmelerin devamlılığıdır. Aslına bakarsak kurumsal sürdürülebilirliği ekonomik ve sosyal sürdürülebilirliğin birleşimi olarak da niteleyebiliriz. Çünkü kurumsallık kavramı sürdürülebilirliğin içine girdiğinde kişisellik ortadan kalkar ve sosyallik devreye girer.

Kurumların sürdürülebilirliğinde en önemli kavramlardan birisi sermayedir. Bu politikaya e iktisadi bir yaklaşımla bakıldığında; şirketler birer ticari kuruluş ve tüm ticari kuruluşların öncelikli amacı kârı sağlayabilmektir. Sürdürülebilir politikalar doğrultusunda iş yerleri kısa vadeli kazançlar yerine uzun vadeli ve daimi kazançlar elde edebilirler.

Kurumsal sürdürülebilirlik sayesinde ortaya çıkan kıstaslar başlıca şunlardır:

kurumsal sürüdürlebilirlik
  • Rekabet avantajında artış
  • İnovatif faaliyetlerde artış
  • Risk sermayesinde azalış
  • Kurumsal itibar artışı
  • Kaynak kullanımında etkinlik artışı
  • Çevresel değerlerde yükselme
  • Maliyet düşüşleri

Eğer kurumsal sürdürülebilirliğin bir kültür olarak işletme bünyesine yerleştirilirse, işletmenin yaşam süresinin uzar ve bu bağlamda artan işletme ömürlerinin getirisi ülke ekonomisinde de artan bir sürdürülebilirlik oranı ile olumlu etkiler bırakacaktır.

Kurumsal kültür yardımı ile kurumdaki bilgi yönetimi ve transfer işlemleri, kurumsal öğrenme süreci, kurumsal değerlerin artması, kurumsal itibarın sağlanması, kurumsal sosyal sorumluluk öğretileri, kurumsal yönetimin sağlanması ve kurumsal sosyal sermayenin yönetimi şeklinde ifade edilen kurumsal sürdürülebilirliğin içsel unsurları bir arada değerlendirilebilir.

Kurumsal Sürdürülebilirliğin Perde Tekstilindeki Yeri Nedir?

Perde Tekstilinde kurumsal sürdürülebilirlik oldukça önem arz etmektedir. Perde yüzyıllardır insan hayatında yerini alan dinamik bir unsurdur ve bu doğrultuda gelecek içinde bu dinamikliğini sağlayacaktır. Bu ancak kurumsal sürdürülebilirlik ile sağlanabilir.

Perde üretiminde kullanılan kumaşların elde edilmesinden, o perdelerin üretiminde kullanılan tekniklere kadar sürdürülebilirlik çerçevesinde değiştirilmesi gereken pek çok şey var. Kumaşların dokumasında kullanılan liflerin doğal ve sürdürülebilir nitelikleri karşılıyor olması önemlidir. Bir sonraki aşamada bu kumaşların boyanmasında tercih edilen pigmentlerin bitki ve bitki köklerinden elde edilen boyaların kullanılması gerekmektedir.

Ardından ise bu kumaşların perdeye dönüştürülmesini içeren atölye kısmı var. Atölye kısmında kullanılan makinalar sürdürülebilirlik açısından niteleyicidir. Çünkü perdeyi üretirken daha az atık çıkarmak gerekir. Ve çıkan atıklar üretime dâhil edilmeli ya da geri dönüşümü sağlanmalıdır. Bunlar küçük birer konu gibi görülse de sürdürülebilirlik açısından büyük birer adımdırlar.

Geliştirilen akıllı perde sistemleri de perde tekstilinde kurumsal sürdürülebilirliğin sağlanmasında artık büyük bir oran oluşturmaktadır. Bu sistemler sayesinde insan hayatı hem kolaylaşmakta hem de sürdürülebilir bir hal almaktadır.Perdeye dair güncel bilgileri takip etmek için Gernaz Tekstil’in sosyal medya adreslerini inceleyebilirsiniz.

https://www.instagram.com/gernaztekstil/

https://www.facebook.com/Gernaz-tekstil-112539127131517/about