Close
Skip to content

Perde Üreticileri, Perdelik Kumaş İmalat Toptan Satış

Perde Üreticileri  arasında Orta Asya ile Avrupa arasındaki köprü görevini üstlenen Perde Fabrikamız; perde tekstili alanında başlattığı Arge ve İvonasyon çalışmalarıyla kendini geliştirerek uyguladığı ekonomik fiyat politikasıyla, beklenilen ve talep edilen ürünleri sektöre kazandırmaktadır.

Perde Dokumada 2023 Yılı

Perde Dokuma Fabrikası olarak; 2020’de büyük bir  yükseliş yakalayan firmamız perde sektöründe en hızlı ilerleme kaydeden firma olarak adından söz ettirmektedir. Başta Asya ve Avrupa olmak üzere tüm dünyaya açılan ihracat kapımızla ev dekorasyonuna yeni boyutlar kazandırmaktayız.

Müşteri kitlesini genişletmek için fayda-fiyat endeksi oluşturak kaliteli ve yenilikçi tasarımlarıyla 2021 perde modellerinde fark yaratan firmamız çalışmalarını transparan bir şekilde sürdürmektedir.

curtain-fabrics

Perdelik Kumaş Koleksiyonumuz

 

2023 Perde Koleksiyonumuz

2023 Yılı Perde Fabrikaları  açısından yeni ürün koleksiyonları oluşturmalarında yeni bir dönemi ifade etmektedir. Tüm firmaların yeni tasarımlarını piyasaya sürdüklerinde; Nisan ayı verilerine göre inovatif grafiğin geçen yılın gerisinde kaldığı görülmüştür. Bu verilerin dışında kalan Gernaz Tekstil, tasarımında ve ürünlerinde yeniliğe verdiği önemi göstermektedir. Firmamız geçen yılın verilerine göre ürün portfoyünü ikiye katlayarak tasarımlarını çoğaltmaya devam etmektedir. 2021 Yılında perde üretiminde teknolojiden maximum derecede faydalanan firmamız özellikle Akordiyon Perde tasarımlarında çeşitliliği arttırmaktadır.

AKORDEON-2-

Akordiyon (Cam Balkon) Perde

Akordiyon Perde,  ev tekstilinde kullanılan, iç ortam sıcaklığına bağlı olarak açılıp kapanan, gün boyunca içeri farklı ışık seviyelerinin girmesini sağlayan bir mekanik perde türüdür. İlk üretildiğinde yaygın olarak cam balkonlarda kullanılmıştır. Günümüzde evin tüm odalarına uygun şekilde tasarlanıp, kullanılabilmektedir. Akordiyon Perde çeşitli renk, kumaş türü ve boyuta göre tasarlanabilmektedir.

Akordiyon Perde çeşitleri evinizin her odasında rahatlıkla kullanabileceği gibi balkon ve kış bahçelerinde görünümü koruyarak canlı bir ortam yaratmaktadır. Doğal ışık için ideal bir ortam sağlayan Akordiyon tasarımı katlamalı cam balkonlar için en uygun perde sistemleridir.

Aydınlığın ve karanlığın tüm tonlarını gün ışığının doğallığından alan Akordiyon Perde her ortamda kendinizi değerli hissettirecek bir üründür. Her bir parçası birbirinden bağımsız çalışan bu tasarım; kademeli ayarlaması sayesinde istediğiniz alanı istediğiniz seviyede kapatmanızı mümkün kılmaktadır.

Bayimiz Olun

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ AYDINLATMA METNİ

Kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri belirlemek amacıyla 7 Nisan 2016 tarihli ve 29677 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) hususunda Gernaz Tekstil İnş. Mobl. Otm. İth. İhr. Ltd. Şti. olarak Veri Sorumlusu sıfatıyla Kanun’un “Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü” başlıklı 10. maddesi uyarınca sizleri bilgilendirmek isteriz.

VERİ SORUMLUSU ve TEMSİLCİSİ

Gernaz Tekstil İnş. Mobl. Otm. İth. İhr. Ltd. Şti. olarak, veri sorumlusu sıfatıyla, kişisel verilerinizi aşağıda açıklanan amaçlar kapsamında; hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun bir şekilde işleyebilecek, kaydedebilecek, saklayabilecek, sınıflandırabilecek, güncelleyebilecek ve mevzuatın izin verdiği hallerde ve işlendikleri amaçla sınırlı olarak 3. kişilere açıklayabilecek/aktarabileceğiz.
KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMACI
Kişisel verileriniz, Gernaz Tekstil İnş. Mobl. Otm. İth. İhr. Ltd. Şti. olarak sunduğumuz hizmetlerden yararlanabilmeniz amacıyla KVKK ve ilgili mevzuatta düzenlenen temel prensiplere uygun olarak, açık rızanız dahilinde ve/veya tabi olduğumuz yasal mevzuat başta olmak üzere KVKK md. 5/2’de öngörülen diğer hallere bağlı olarak işlenmektedir. Gernaz Tekstil İnş. Mobl. Otm. İth. İhr. Ltd. Şti.’nin verdiği hizmetler dikkate alındığında, kişisel verileriniz; sunduğumuz bu hizmetlerden sizleri faydalandırabilmek için:

• Şirketimiz tarafından yürütülen ticari faaliyet gereklerinin yerine getirilmesi, ve hizmetin ifası ile şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden ilgili kişileri faydalanmasını sağlamak,
• Şirketimizin ilgili iş birimleri tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi, istatiksel çalışma ve raporların yapılması,
• Şirketimizin ticari, operasyonel ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması,
• Kişiye özel satış ve pazarlama faaliyetlerinin planlanması ve gerçekleştirilmesi,
• Müşterilerimizin beğeni, ihtiyaç ve kullanım alışkanlıklarına göre çalışma ve geliştirme yapılması,
• Şirketimiz ve/veya tedarikçilerimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetler ile şirketimizle iş ilişkisi içerisinde olan üçüncü kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini, hukuksal süreçlerin takibi ve mevzuattan doğan hakların tesisi, kullanılması ve korunması,
• Şirket faaliyetlerimizin, şirket prosedürleri veya ilgili mevzuata uygun olarak yürütülmesinin temini,
• Şirketimizden aldığınız hizmetlerle ilgili olarak finansal süreçlerin, finansal araştırmaların ve risk yönetiminin gerçekleştirilmesi; bu finansal risk süreçlerinin planlanması ve icrası,
• Kurumsal sürdürülebilirlik, kurumsal yönetim, stratejik planlama ve bilgi güvenliği süreçlerinin planlanması, denetimi ve icrası; iş sürekliliğin sağlanması,
• İhtiyaca göre farklılıklar arz eden sektörlerdeki iş ortaklarımız ile yürütülen işlerin icrası ve ilişkilerin yönetimi,
• Kamu Kurum ve bütün otoritelerce öngörülen bilgi paylaşımı, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerinin yerine getirilmesi,
• Yasal mevzuattan kaynaklanan bilgi ve belge saklama yükümlülüklerinin yerine getirilmesi,
• Şirketimizce ihtiyaç duyulan planlama ve istatistik faaliyetlerinin yürütülmesi,
• Şirketimizin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması,
• Finans, iletişim, pazar araştırması ve satın alma operasyonlarımızın yürütülmesi,
• Şirket içi sistem ve uygulama yönetimi operasyonlarının sürdürülmesi,
• Hukuki süreçlerimizin yönetilmesi ve sosyal sorumluluk projelerinin gerçekleştirilmesi, tarafınıza kesintisiz olarak daha iyi ve güvenilir hizmet verilebilmesi amaçlarıyla 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlenecektir.

Kişisel verileriniz yukarıda belirtilenlerin yanı sıra sizlere özel her türlü ürün ve hizmetlerin sunulabilmesi için bu konuda aldığınız/alacağınız ürün ve hizmete ilişkin olarak müşterimizle iletişim kurulabilmesi, ayrıca izin vermiş olmanız durumunda tanıtım, ürün/hizmet teklifi, pazarlama ve kampanya faaliyetlerinde kullanılabilmesi ile tarafınıza uygun hizmetler ve ürünler geliştirilmesi, müşteri memnuniyeti çalışmaları yapılması, şirketimizin mevcut veya yeni ürün çalışmaları ve pazar araştırması ve hedef müşteri grubu tespiti vb. için işlenebilmektedir.

Kişisel veriler, işlenme amacına uygun bir şekilde uygun süre zarfında, fiziksel ve elektronik ortamda güvenli bir biçimde saklanmaktadır. Bu vesileyle Gernaz Tekstil İnş. Mobl. Otm. İth. İhr. Ltd. Şti., başta KVKK olmak üzere tüm yasal mevzuatta öngörülen yükümlülüklerine uygun davranmaktadır.

KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEP

Kişisel verileriniz ; genel merkez (fabrika), bölge satış müdürlükleri, internet sitesi, mobil veya dijital uygulamalar, müşteri görüşmeleri, SMS, şirketimiz ve diğer web sitelerine yapılan yazılı/dijital başvurular, doğrudan satış ekipleri, şirketimiz veya şirketimizin temsil yetkisi bulunan kuruluş ve kişilerin sizlerle iletişime geçtiği veya ileride iletişime geçebileceği kanallar aracılığıyla, tedarikçilerden, piyasa istihbaratı yapılması, ilgili mevzuatın ve yapılan anlaşmaların izin verdiği ölçüde ve çizdiği sınırlar dahilinde, toplanabilecektir.

Bu yöntemlerle toplanan kişisel verileriniz 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında ve işbu Aydınlatma Metninde belirtilen amaçlarla da işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILDIĞI TARAFLAR VE AKTARIM AMACI

Kişisel verileriniz; sunmuş olduğumuz hizmetlerin ifasında kullanılmak üzere, doğrudan ve/veya dolaylı yoldan ilgili bütün şahısların Kişisel Verilerinin, ürün ve hizmetlerin temin edildiği satıcılar, distribütörler, tedarikçiler ile işbu hizmetlere bağlı olarak finansal, dijital, tahsilat, hukuk işlerinin ifası maksadıyla destek hizmetleri alınan kurum/şahıslar ile gerekli olan bilgi ve belgeler gerekli olan ölçüde ve gizlilik esasları bulunan sözleşmeler kapsamında kişisel verilerin korunmasına ilişkin mevzuatın öngördüğü esaslar kapsamında hukuki yükümlülüğümüzü yerine getirebilmek amacıyla kanunen yetkili kılınan mercilerle paylaşabilecektir.

Kişisel verileriniz depolanıp muhafaza edilebilecek, finansal araştırmalar ve sebepler, operasyonel süreçler ve pazarlama faaliyetleri gereği sınıflandırılabilecek, değişik periyotlarda güncellenebilecek ve mevzuatın elverdiği ölçüde, yasalar çerçevesinde ve gizlilik esasları kapsamında hizmetin gerektirdiği 3. Kişiler ve/veya tedarikçiler ve/veya hizmet sağlayıcılara aktarılıp devredilebilecek, bağlı olduğumuz grup politikaları uyarınca ve diğer otoritelerce öngörülen nedenlerle bilgi aktarılabilecek, depolanabilecek, raporlamak suretiyle işlenebilecek elektronik veya kağıt ortamında işleme dayanak olacak şekilde kayıt ve belge düzenlenebilecek, 6698 sayılı Kanun’un kişisel verilerin aktarılmasına ilişkin 8. maddesi ve kişisel verilerin yurt dışına aktarılmasına ilişkin 9. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.

KİŞİSEL VERİSİ İŞLENEN İLGİLİ KİŞİNİN HAKLARI

İşbu Sözleşme’nin tarafının gerçek kişi olması halinde ilgili kişi, tüzel kişi olması halinde ise yetkilileri, kişisel verilerine ilişkin olarak, 6698 Sayılı Kanun’un 11. maddesindeki düzenlemeye göre, Gernaz Tekstil İnş. Mobl. Otm. İth. İhr. Ltd. Şti. ‘ye başvurarak aşağıdaki haklarını kullanabilir:

· Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
· Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
· Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
· Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
· Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
· Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
· Kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi ya da yok edilmesi halinde bu işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
· İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
· Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.
Bu kapsamda iletilen talepler ; Gernaz Tekstil İnş. Mobl. Otm. İth. İhr. Ltd. Şti. tarafından en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nca bir ücret öngörülmesi halinde, Şirketimiz tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.
TALEPLERİNİZ İÇİN BİZİMLE İLETİŞİME GEÇMEK İSTERSENİZ
6698 Sayılı Kanun’un 11. maddesinde sayılan haklarınız kapsamında bizimle iletişime geçmek, geri bildirimde bulunmak ya da sorularınızı yöneltmek isterseniz, kimliğinizi tevsik edici belgeler ve talebinizi içeren dilekçeniz ile
· Merkez adresimiz olan Turgut Özal Cd. No:18, 16580, 16580 Kurtuluş Osb/Gürsu/Bursa adresine kimliğinizi tespit edici belgeler ile elden teslim edebilir veya noter kanalıyla gönderebilirsiniz.
Bu kapsamda konuyla ilgili olarak yapılan yazılı başvurular tarafımızca yapılacak olan kimlik doğrulamasını takiben kabul edilerek, ilgililere yasal süreler içerisinde geri dönüşte bulunulacaktır.

Ek : Başvuru Formu
LOGO2

© Gernaz Tekstil 2023 Tüm Hakları Saklıdır.

Anlık İleti Gönder
Yardıma İhtiyacınız var mı?
Merhaba Size Nasıl Yardımcı Olabilirim?