Solar Curtain-Elektrik Üreten Akıllı Perde

Elektrik Üreten Akıllı Perde Nedir?

Güneş yenilenebilir bir enerji kaynağıdır. Yenilenebilir enerji insan-zaman ölçeğinde kendini yenileyen doğal kaynaklar (güneş, dalga, rüzgâr ve benzeri) tarafından sağlanmaktadır. Bu doğrultuda güneş, diğer yenilenebilir enerji kaynakları gibi insanlar tarafından kullanılmaya başlanmıştır. Bunlardan birisi de Elektrik Üreten Akıllı Perde sistemleridir.

Güneş Enerjisi:

 • Tükenmeyen bir kaynaktır.
 • En temiz ve bağımsız enerji kaynağıdır.
 • Enerjiyi elde etme maliyeti oldukça uygundur.
 • Doğal ve çevreci bir kaynaktır. Çevreye bir zararı yoktur.
 • Enerji ihtiyacı olan birçok alanda kullanılabilir.

Güneş Enerjisi Nerelerde Kullanılır?

Güneş enerjisi, enerjiye ihtiyaç duyulan hemen hemen her alanda kullanılmaktadır. Günümüzde geliştirilen güneş enerjisi panelleri güneş ışınlarını fotovoltaikyöntemlerle kullanılabilir hale gelmektedir.

Güneş panellerini yaşam alanlarında kullanılan suyun ısıtılmasından elektrikli ev aletlerinin kullanılmasına kadar daha birçok alanda kullanılmaktadır. Bu alanların bu kadar çok olmasının sebebi ülkemizin konum itibariyle güneş enerji sistemlerinin kullanımına uygun olmasıdır. Güneş enerjisi panellerine fabrikaların, iş merkezlerinin, evlerin ve spor salonlarının çatılarında rastlandığı gibi güneş paneli tarlalarına rastlamak mümkündür.

Elektrik Üreten Akıllı Perdenin Tekstilde Kullanımı

Perde insan gereksinimleri ile ortaya çıkmış ve zamanla kullanımı yaygınlaşmıştır. Kullanımı yaygınlaşan perdenin kullanım amaçları da değişmiştir. Perdenin yüzyıllardır süregelen serüveninde çok farklı amaçlara hizmet ettiği görülmüştür. Fakat sanayi devrimi sonrasında artan disiplinler arası etkileşim ve işleyiş bu duruma farklı bir perspektif çizmiştir.

Perde tekstil alanının bir ürünüdür. Kullanımında iç mimari ile etkileşim halindedir. Fakat son yirmi yıl içerisinde artan sürdürülebilirlik çalışmaları ile perde tekstilinin yeni disiplinler ile etkileşimi artmıştır. Bunlardan birisi mühendisliktir.

Enerji Sistemleri Mühendisliği ve Çevre mühendisliği başta olmak üzere mühendisliğin birçok dalı ile geliştirilen “Solar Curtain” kavramı bu disiplinler arası çalışmaların sonucudur. Bu kavram gibi daha birçok çalışma geliştirilmektedir. Bu çalışmalar tek bir alanda yapılmadığı için daha fazla ses getirmektedirler. Özellikle küreselliğe dair olumsuz kavramların ortaya çıkması, dünya kaynaklarının azalması ve global kirliliğin artması gibi temel faktörler sürdürülebilirlik kavramını ön plana çıkarmıştır.

Sürdürülebilirlik kavramı için gerçekleştirilmiş ve üzerinde çalışılan birden fazla proje vardır. Bu projeler toplumlar tarafından ilgi görmektedir. Çünkü insanlar çevre-insan dengesindeki bozulmanın etkilerini yaşamak istemiyorlar. Bu dengenin bozulması başta sağlık olmak üzere birçok alanda toplumu etkilemektedir.

Solar Curtain Nedir?

Güneş Enerjili Perde olarak da bilinen Solar Curtain, güneş ışınlarını yaşam alanlarında elektrik enerjisi olarak kullanımını sağlamaktadır. Bu elektrik enerjisi, geliştirilen yazılım sistemleri sayesinde mobil uygulama tarafından kontrol edilebilmektedir. Mobil uygulama sayesinde üretilen enerjinin miktarı günlük, haftalık ve aylık periyodlarla takip edilebilmektedir.

Perdeler cam-pencerelerde kullanılan birer ev tekstili ürünleridir. Kullanım amaçları arasında ışığın ve ısının kontrolünü sağlamak yer almaktadır. Bu ısı ve ışık güneşe ait unsurlardır. Güneş enerjili perde bu ısı ve ışığın kontrolünü sağlarken; fotovoltaik yöntemlerle ısıyı ve ışığın kaynağı güneş ışınlarının elektrik enerjisine dönüştürmektedir.

Güneş enerjisinin kullanıldığı genel alanlar bellidir. Özellikle çatılar güneş enerjisinin kullanımını sağlayan paneller için elverişlilerdir. Fakat herkes güneş enerjisi üretebilecek alana sahip değildir. Oysa güneş enerjisinin perde ile üretilmesi herkese eşit fırsatlar sunmaktadır.

Güneş enerjisi üreten perdeler aynı zamanda bu enerjiyi üretmek için ek bir alana ihtiyaç yoktur. Kullanımı pratik olan bu perdelerin kurulumları da oldukça basittir. Solar perdenin kurulumunda perde, direk kornişe monte edilebileceği gibi duvar kısmına da monte edilebilmektedir.

Solar perdenin temizliğinde ise perde üzerindeki fermuar yardımıyla güneş paneli çıkarılıp kumaş kolaylıkla temizlenebilmektedir.

Elektrik Üreten Akıllı Perde Ne Amaçla Kullanılır?

Güneş enerjili perdenin kullanım amacı güneş ışınlarından enerji üreterek yaşam alanlarının elektrik ihtiyaçlarını karşılamaktır. Aynı zamanda sürdürülebilirlik bağlamında daha az ağaç kaybına ve daha az karbon ayak izine yardımcı olmaktadır.

Günümüzde geliştirilen bu perdeler dört kişilik bir ailenin elektrik kullanımının yaklaşık ½ ‘sini karşılamaktadır. Bakıldığında bu elektrik doğal bir kaynaktan elde edilmekte ve çevreye zararı bulunmamaktadır. Bir evin elektriğinin bir perdeyle üretilmesi sürdürülebilirlik için oldukça kıymetli ve önemlidir.

Yenilenebilir doğal bir enerji kaynağının perde tekstiliyle bir araya gelmesi disiplinler arası çalışmaların dinamikliğini korumaktadır.

Diğer yenilenebilir enerji kaynakları:

 • Rüzgâr enerjisi
 • Biokütle enerjisi
 • Dalga enerjisi
 • Hidroelektrik enerjisi
 • Jeotermal enerji
 • Hidrojen enerjisi
 • Güneş enerjisi

Yenilenebilir enerji kaynaklarının perde tekstiliyle buluştuğu bu tasarımlar insan hayatı ve sürdürülebilirlik açısından önem arz etmektedir. Disiplinler arası çalışmalarda perde tekstilinin kendini gösterebiliyor olması yenilikçi yaklaşımların ortaya çıkmasına zemin hazırlamaktadır.

Gernaz Tekstil çalışma ekibi yenilikçi yaklaşımlarıyla sürdürülebilirlik açısından birçok çalışma yürütmekte ve mevcut çalışmaları desteklemektedir. Çevreci yaklaşımların her daim daha gerçekçi olduğunu belirten Gernaz Tekstil, sürdürülebilir yaklaşımlarıyla alanında imtiyaz sahibidir.Perdeye dair güncel bilgileri takip etmek için Gernaz Tekstil’in sosyal medya adreslerini inceleyebilirsiniz.

https://www.instagram.com/gernaztekstil/

https://www.facebook.com/Gernaz-tekstil-112539127131517/about

Elektrik Üreten Akıllı Perde