Ekolojik Perde Tekstilinde Tasarım Ahengi

İnsanoğlunun gereksinimleriyle başlayan tekstil, ilk çağlardan günümüze kadar pek çok değişime uğramıştır. Gelişen ve hacim kazanan sektör içerisinde alt başlıklar oluşturmuştur. Ev tekstili kavramının literatüre girmesiyle ivme kazanan “Perde Tekstili” bu alt başlıklar arasındadır. Tekstilde kullanılan doğal lif ve boya maddeleri hem endüstrileşmenin hızlanması hem de doğal kaynakların azalması ile yok olmaya başlamışlardır. Perde Tekstili, ekolojik tekstil doğrultusunda insana ve çevreye zarar vermeyen yahut bu zararı en aza indirgeyen materyallerin kullanımını esas alır. Ekolojik Perde kavramı burada karşımıza çıkmaktadır. Bu bağlamda moda tasarımında yeni bir kitle oluşturmaktadır.

Ekolojik Perde Tekstili Nedir?

Ekolojik dengeyi bozmayan, insan ve çevre sağlığını esas alarak tasarlanan, kullanılabilen ve geri dönüşümü sağlanabilen sürdürülebilir perde ve perde aksesuarları üretimine Ekolojik Perde Tekstili denir.

Dünyadaki toplum sağlığı ve çevre sağlığı sorunlarının artması, kaynakların azalması ve ekolojide sapmaların belirginleşmesi; insanları doğal olanı bulma arayışına sürüklemektedir. Doğallığın değerinin idrak edilmesi hem üreticilerin hem de tüketicilerin ekolojik ürünlere talebini artırmaktadır.

Perde tekstilinde doğal lif ve boyar maddelerin tercih edilmesi, tasarımların oluşumuna yeni bakış açıları kazandırmaktadır. Örneğin kumaş üretiminde yaygın olarak kullanılan doğal lifler (pamuk, ipek, yün vb.) haricinde yeni doğal lif arayışı gözetilecektir. Böylelikle yeni dokular ve renkler ortaya çıkacaktır. Bu durum yeni tasarımların oluşumuna zemin hazırlamaktadır.

Ekolojik Perde Tekstili disiplinler arası bir etkileşimin oluşumudur. Sektörün ekolojik unsurları gözetiyor olması, ona olan talepte olumlu değişimler oluşturmaktadır. Özellikle ekolojinin bir ev tekstili ürünüyle birleşiyor olması insan sağlığı açısından bir avantajdır. Çevre-insan ilişkisi taban alındığında ilerleyen zamanda ekolojik sürdürülebilirliğin tüm tekstil sektörlerinde zorunlu ihtiyaç haline gelmesi kaçınılmaz olacaktır.

Ekolojik Perde ve Moda Tasarımı

Ekolojik Perde

Moda tasarımı kültürden, sosyal olgulardan ve ekonomik çevreden etkilenen bir dinamiktir. Modaya yön vermekte olan birçok marka ve çevre bilincini yaşama uyarlayan tasarımcılar sektörde sürdürülebilir çevreciliğin öncülüğünü yapmaktadırlar. Bu bağlamda çevre ve tekstil ilişkisi farklı başlıklarda bir araya gelmektedirler.

Moda dünyasında hızla ivme kazanan çevre dostu akımlar, perde tekstilini de etkilemektedirler. Ekolojik liflerin kullanımında artış, standartların sürdürülebilirlik bağlamında geliştirilmesi ve ekolojik stratejilerin perdelere uyarlanması bunlar arasındadır.

Perdeler insan sağlığını dolaylı yoldan etkileyen unsurlardır ve renk, kumaş ve ergonomi açısından insan için elverişli olmalıdır. Perdede doğada bulunan bitki, kök ve hayvan kabuklarından elde edilen renk ve kumaşlar kullanılmalıdır. Ergonomi bağlamında ise perde seçimi kullanılacak ortama en uygun şekilde yapılmalıdır.

Endüstrileşmenin artması ile kimyasal kullanımı da artmıştır. Kimyasal etmenler insanın vücut sistemlerinde tahribata ve olumsuz değişimlere yol açmaktadırlar. Bu doğrultuda insan gereksinimini karşılayan bu ürünlerin bir yandan insana zarar vermiyor olması gerekmektedir.

Ekolojik Perde Tekstil’inde sürdürülebilirliğin sağlanması gerekmektedir. Sürdürülebilirlik ile atıklar en aza indirgenebileceği gibi, hammadde enerji ve doğal kaynak kullanımı da en az düzeye indirgenebilmektedir. Sürdürülebilir üretimde kaynak seçimi oldukça önemlidir. Kullanılacak kaynakta; doğada bulunabiliyor olması, uzun süre kullanıma uygun olması, geri dönüşümünün mümkün olması gibi şartlar aranmaktadır.

Sürdürülebilir üretimdeki ürünün tasarımında kullanılacağı süre boyutunda ürünün geri kazanım derecesi ve geri dönüşümündeki zaman ve maliyet göz önünde bulundurulmaktadır. Böylelikle yeni tasarım pencereleri oluşturulmaktadır.

Oluşan şartlarda insanların taleplerinin doğal yöntemlerle üretilen ürünlerde artmasıyla, üretici firmalar bu taleplere en uygun tasarım politikaları üretmeye başlamışlardır. Tasarımcılar bu taleplere yönelik geniş seçenekler tasarlamaktadırlar.

Gernaz Tekstil

Ülkemizde birçok tekstil firması sürdürülebilir açısından politikalar geliştirmektedir. Gernaz Tekstil bu firmaların arasında yer almaktadır. Ürünlerin işlemleri sırasında çıkan atıkları minimum düzeye indirgeyen sistemleri geliştirmekle beraber çevreye duyarlı ve geri dönüşümü mümkün lif kullanımı alanında yapılan çalışmaları desteklemektedir. Gernaz Tekstil bir yandan insan gereksinimini karşılarken bir yandan insan sağlığını gözeten çalışmalarıyla alanında örnek teşkil etmektedir. Kullandığı iplikleri kendi bünyesinde üretiyor olması sürdürülebilir üretim açısından firmaya avantaj sağlamaktadır. Çevreci çalışmalar her zaman daha gerçekçi perspektifler çizmektedirler. Perde tekstilinde çevreci politikalara ihtiyaç duyulurken, piyasada bunu sağlayabilen firmalar sektöre ivme kazandırmaktadırlar.

Perdeye dair güncel bilgileri takip etmek için instagram ve facebook adreslerimizi inceleyebilirsiniz.

https://www.instagram.com/gernaztekstil/

https://www.facebook.com/pages/category/Textile-Company/Gernaz-tekstil-112539127131517/