Perde Modelleri Nelerdir?

Perde modelleri yaşam alanlarının önemli parçalarıdır. Bu parçaların seçimi de bir o kadar önemlidir. Perdenin kullanılacağı alana en uygun seçim yapılır. Perdeye dair var olan seçeneklerin neler olduğu bilinmelidir. Ve nasıl özelliklere sahip olduklarının bilinmesi gerekmektedir. Çünkü seçimler sunulan şeçenekler arasından yapılır.

Perde modelleri her yıl değişir ve yenilenir. Çünkü her yıl yeni kumaşlar üretilir. Bu kumaşlardan yeni perdeler yapılır. Yeniliğe açık olmak bir adım önde olmayı sağlar. Tekstilde hiçbir bölüm kendi başına gelişim sağlayamaz. Çünkü her bölüm birbiriyle bağlıdır. Bu nedenle diğer alanlar ile karşılıklı etkileşim olmalıdır. Ve bu karşılıklı etkile olumlu yönde olmalıdır. Bölümler arasında bu iletişimin sağlanması kalkınma eylemini hızlandırır. Bu nedenle alanların tamamını ele alarak çalışmak gerekir.

Günümüzde kullanılan çok sayıda perde vardır. Bu perde modelleri insanların isteklerine göre tasarlanır. İstenilenin dışında geliştirilen olan farklı modeller de bulunmaktadır. Yeni çalışmalar alıcı ve satıcının birbirleriyle karşılaşmalarını olumlu yönde etkiler. Diğer firmalar için de örnek olurlar. 

Tüm çalışma alanlarında olduğu gibi tekstil alanı da çevreci sürdürülebilirliği destekler. Ve çalışmalarında bu faktöre de yer vermeye başlamışlardır. Dünya kaynakları tükenmekte ve birbirinden farklı sağlık sorunları ortaya çıkmakta. Çünkü insanın çevre ile arasında bulunan dengede bozulmalar meydana geliyor. Bu nedenle tüm sektörler çevre dostu yolları takip etmektedirler.

Tekstil sektörü insana hizmet eden bir alandır. Fakat üretimi meydana getirirken çevreyi olumsuz yönde etkiler. Çevreyi olumsuz yönde etkiliyor olması insan hayatını da olumsuz olarak etkilediğini gösterir. İnsan için yapılan bütün çalışmaların çevreye en az zarar verecek şekilde yapılması gerekir . Çünkü insan ve çevre bir bütündür.

Çevre ve insan ilişkisinde dengeyi bozmamak önemlidir. Gerçekliği önemseyen çalışmalar her zaman çevreyi korumayı amaçlarlar. Son yıllarda geliştirilmekte olan çevreyi önemsyen yollar vardır. Özellikle “Çevreci Tekstil” kavramı gün geçtikçe hız kazanmaktalar.

En Çok Satılan Perde Modelleri

Perde insan ihtiyacına göre üretilen bir eşyadır. Bu ihtiyaçlar zamanla değişim gösterirler. Perdenin ilk kullanım amacı bugünden biraz farklıdır. Zamanla insanın perdeyi kullanım amaçları artmıştır. Bu nedenle perde modellerinde çeşitlilikte artmıştır. İlk zamanlara baktığımızda mahremiyeti sağlamak ve ısı kontrolünü sağlamak gibi amaçlar görmekteyiz.

Ama bu kullanım amaçlarına ışığın kontrolü, iç ve dış süsleme sanatının kontrol edilmesi gibi başlıklar eklenmiştir. Günümüzde perde tekstilinin diğer bölümler ile çalışmaları bu alana yenilikler kazandırmaktadır. Bu sektör kimya, fizik, biyoloji, mimarlık, inşaat ve benzeri birçok bölüm ile iç içe çalışmaktadır.

Perde modellerini temelde mekanik sisteme sahip olan perde sistemleri ve mekanik olmayan perde sistemleri olarak ikiye ayırabiliriz. Mekanik perde türlerine örnek olarak; tül perdeler, fon perdeler ve güneşlikler verilebilir. Mekanik perdelere ise stor perde, zebra perde, bambu perde gibi çeşitler örnek verilebilirler.

Perde Modelleri

Perde seçiminde genel görüşlere uyularak en çok satılan perde modelleri tercih edilir. Çünkü birey doğru perde modelinin o model olduğuna inanır. Çünkü en çok satılan perdenin en doğru perde olduğu düşünülür. Ancak perdenin ortamda ne amaçla kullanılacağı daha önemlidir ve buna göre karar verilmelidir.

Örneğin bir kişi kendi ofisi için perde almaya karar versin. Amacı ise ofisinde dışarıdan gelen ışığı kesmek olsun. Işığı azaltan ya da tamamıyla kesen bir perde arar. Bu durumda en uygun perde modeli stor perde çeşitlerinde bulunabilir. Ancak en çok satılan perdelere bakıp bir tercih yapacak olursa; listenin başında yaygın olarak kullanılan tül perde modellerini görür.

Perdeler arasında kullanımı en yaygın olan perde türü tül perdedir. Tül perdenin bu kadar yaygın olarak kullanılmasının nedeni kullanım alanlarının geniş olmasıdır. Tül perdenin kullanımı oldukça basittir. Ayrıca tül perde görünüm açısından da zenginlik katar.

Tül perde birçok çeşide sahiptir. Örneğin sadece Vual tül perdede altmış farklı renk çeşidi bulunuyor. Bu çeşitliliğin sağlanmasının nedeni iplik çeşitlerinin de fazla olmasıdır. Farklı ipliklerden dokunan tül perde kumaşları yaşam alanlarında yaygın bir şekilde kullanılırlar.

Tül Perde Kumaşları ve Fiyatları

Her perde kumaşının farklı özellikleri vardır. Bazısı ışığı geçirirebiliyor fakat bazısı geçirmiyor. Bazı perdelerin temizliği kolay ama bazılarının temizliği zor. Bazı kumaşlar kolay temizlenirler. Ve daha birçok durumlar vardır. Bu da perdenin seçiminde göz önünde bulundurulması gereken bir unsurdur. Perdenin kullanılacağı alanda ne için kullanılacağı kumaşta aranan özellikleri belirler.

Tül perdeler kumaşları saydam ve parlak bir görünüme sahiptirler. Bu kumaşlar kırışmazlar. Tül perde kumaşı üretiminde pamuk, keten, yün gibi lifler kullanılır ve bu liflerden elde edilen iplikler kullanılırlar. İplikler tek başlarına kullanılabilirler fakat farklı ipliklerin karıştırılmasıyla da kullanılabilirler. 

Perde Modelleri

Tül perde fiyatları kumaşında kullanılan ipliklere ve modeline göre değişirler. Çünkü her modelin üretimi farklı fiyatlar ortaya çıkarır. Perdede kullanılan iplik lif halinde elde edilir. Bu lifler iplik haline getirilir. İplikler desenlere göre dokunarak kumaş haline getirilir. Bu işlemlerde:

  1. Lifin elde edilmesinde tarım araçları,
  2. Dokuma işleminde çeşitli makinalar,
  3. İpliklerin boyanmasında farklı araçlar,
  4. Desenlerin dokunmasında farklı aletler kullanılır.

Perdeler farklı amaçlarla kullanılırlar. Örneğin ortama giren soğuğu önlemek için ya da güzellik katması için kullanılabilirler. Bu açıdan dekoratif perde sistemleri ön plana çıkar.

Dekorasyon günümüzde önemli bir boyut kazanmıştır. Dekorasyonda kullanılan parçaların tasarımları göze hitap ederler. Bu nedenle perdelerin de göz yormayan ve istenilen şıklığı sağlar nitelikte olmaları gerekir. 

Yeni tasarımların kullanımı artmaktadır. Bir yandan ise geleneksel tasarımlar halen tercih edilmekte. Bunların başında tül perde gelmektedir. Tül perdeler uzun yıllardır kullanılan perdelerdir. Gelişen sistemler tül perde tasarımında yenilikler oluşturmuştur.

Perdeye dair güncel bilgileri takip etmek için instagram ve facebook adreslerimizi inceleyebilirsiniz.

https://www.instagram.com/gernaztekstil/

https://www.facebook.com/pages/category/Textile-Company/Gernaz-tekstil-112539127131517/