“Perde’nin Kitabı” Eseri Hakkında

Bu Kitap Neden Yazıldı?

Perde’nin Kitabı adlı eserin birden fazla yazılma amacı vardır. Ancak temel tek bir neden ile ifade etmek gerekirse Perde Tekstil’ine ait yeteri sayıda kaynak olmamasıdır. Bir disipline dair yeteri kadar kaynağın bulunmaması, bu disiplinin bugününü etkilemekle birlikte yarınını da tehlikeye sokmaktadır. Nitekim yazılı kaynaklar tüm disiplinler için önem teşkil etmektedir.

Sözlü aktarım ve yazılı aktarım arasında oldukça büyük farklar vardır. Yazılı aktarımlar, sözlü aktarımlara kıyasla daha kalıcıdırlar. Aynı zamanda doğru bilgi bağlamında da yanıltma riskleri oldukça küçüktür.

En basit örnekle bir yemeğin ya da işlemin tarifini yazmadan nesilden nesle aktarmak oldukça zordur.  Çünkü aktarımda yanlışlıklar olabilir, tarifte olmayan şeyler eklenebilir veya tarifte olan şeyler çıkarılabilir. Oysa yazılı tariflerde bu böyle değildir. Yazılı bir metin ortada olduğu için bir şey eklemek, çıkarmak, unutmak ya da karıştırmak gibi ihtimaller sözlü aktarıma kıyasla daha düşüktür.

Yazılı kaynaklar tüm disiplinler için önem teşkil etmektedir. Hem ilerleyişi kaydetmek hem de yapılanların üstüne ekleyebilmek adına yazılı kaynaklar oluşturmak gereklidir. Yazılı kaynaklar sayesinde buluş ve tariflerin üzerinden ne kadar zaman geçerse geçsin bunu gerçekleştirmek ya da sürdürmek isteyen insanlar, daha az zorluk çekerek yapmak istedikleri şeyleri gerçekleştirebilirler.

Günümüzde tekstil disiplinine dair kaynaklar bulmak mümkündür. Ancak tekstilin alt dallarına dair kaynak bulmak aşağı indikçe zorlaşmaktadır. Bunun pek çok nedeni vardır. Tekstil ticaret hacmi oldukça büyük olan bir alandır. Bu nedenle çalışmalar üretim, geliştirme ve alım-satım üzerine ilerlemiştir. Konunun ticari boyutu ağır olunca eğitimsel boyutu ise geride kalmıştır.

Perde'nin Kitabı

.

Perde Tekstili, tekstil disiplinin bir alt dalıdır. Diğer alt dallarda olduğu gibi bu dalda da yeterli sayıda kaynak bulunmamaktadır. Bu yetersizlik hem dünü anlayamamaya neden olmakta hem de yarının şekillenmesinde belirsizlik oluşturur. Oysa bu alanda derlenmiş ya da gerçek kaynaklara dayanarak yazılan bir kaynak bu alanda bir ışık kaynağı haline gelecektir. Nitekim bunlar düşünülerek de bu eserin yazılma kararı alınmıştır.

Perde Tekstil’i alanında yararlanılabilecek kaynaklar yok denecek azdır. Özellikle ülkemizde tek elimizdeki parmak sayısını geçmeyecek sayıda dahi kaynak yoktur. Bu bağlamda böyle bir kitap hazırlamak başta ülkemiz için sonrasında dünyamız için faydalı bir çalışma olacaktı. Nitekim temeller de bunlar göz önünde bulundurularak atılmıştır.

Kitabın Yazılma Amacı Nedir?

Kitabın yazılma amacı başta yukarıda sıraladığımız ve açıkladığımız nedenlerdir. Ancak bunlar kitabın yazılma amacının temelini oluştursalar da devamında farklı konular da mevcuttur.

Kitapların yazım amaçları kategorilerine, hitap ettiği kesime ve seçilen konulara göre değişmektedirler. “Perde’nin Kitabı” eseri hazırlanırken kitle belirlemeksizin bir yol çizilmiştir. Bilim evrenseldir. Bilime hizmet etmek için ekilen tohumların mahsulleri de evrensel niteliği taşımaktadır. Buradan yola çıkarak diyebiliriz ki kitap tüm dünyaya hitap etmektedir.

Perde kitabı ile perde kavramının ilk ortaya çıktığı zamanlar, perdenin farklı kullanım alanları ve günbegün perdenin gelişimi okurlara anlatılmaktadır. Kitap perdenin geçmişten günümüze kadarki süreçte perdenin serüvenine yer vermiştir.

Kitapta Ne Anlatılmaktadır?

Perde’nin kitabında perde olgusuna dair tüm detaylar anlatılmaktadır. Kelime anlamı, kavramın ilk ortaya çıkışı, sanattaki yeri, görevleri, dinlerdeki yeri ve daha pek çok başlığın anlatıldığı bu kitap alanında tek temsildir.

Kitapta ele alınan bir diğer başlık ise “Perde ve Multidisiplinerlik” tir. Gelişen ve kendini yenileyen dünya üzerinde perde tekstilinin farklı disiplinlerle etkileşimi kaçınılmazdır.   Nitekim perde tekstilinin entegre çalıştığı hali hazırda disiplinler (kimya, fizik, mimarlık, tasarım ve benzeri) bulunmaktadır.

Perde’nin Kitabı Eserini Kim Yazmıştır?

Perde’nin Kitabı adlı eserin yazarı Halef Sadebal’dır. Halef Sadebal, Gernaz Tekstil’in yönetim kurulu başkan vekilidir. Gernaz Tekstil 1982’den bugüne tekstil alanında faaliyet gösteren perde üreticisi bir firmadır. Firmanın Diyarbakır’da başlayan yolculuğu tekstilin başkenti sayılan Bursa’da devam etmektedir.

Perde’nin Kitabı Nedir?

Perde’nin Kitabı, perdenin dününü, bugününü ve yarınını anlatan bir eserdir. Bu eserde perdenin ilk ortaya çıkışından bu zamana kadar hangi alanlarda, hangi amaçlarda ve hangi şekillerde kullanıldığı anlatılmıştır.

Kitabın Önsözü

“Merhaba; Ben Halef Sadebal, 1982 Diyarbakır doğumluyum. Çalışma hayatına 11 yaşımda amcamın yanında çırak olarak başladığım bu sektörde; idealist her insan gibi bizler de kendimize göre hedefler belirledik.

Başta ülkemiz olmak üzere; dünyada herkes tarafından tanınan bir marka olmak iddiasıyla bu yola çıktık. Hedeflerimiz için yıllardır elimizden gelen en iyi şekilde çalıştık ve çalışmaya devam ediyoruz.

Tekstil disiplini oldukça geniş bir öğreti yelpazesine sahiptir. Bu durum bizim çalışma alanımız için de aynı doğrultudadır. Fakat Perde Tekstil’inin en büyük eksikliği bu öğretiler için yeteri sayıda yazılı kaynağa sahip olmamasıdır. Kitabın temelini oluşturan ve yazımındaki amaç bu eksikliğin giderilmesinde öncülük etmektir.

Bu çalışmayı başta ailem Gernaz Tekstil çalışma ekibi olmak üzere, tüm perde tekstili camiasına armağan ediyorum.”

Gernaz Tekstil Yönetim Kurulu Başkan Vekili

Perde'nin Kitabı


Perdeye dair güncel bilgileri takip etmek için Gernaz Tekstil’in sosyal medya adreslerini inceleyebilirsiniz.

https://www.instagram.com/gernaztekstil/

https://www.facebook.com/Gernaz-tekstil-112539127131517/about