Perdenin Kitabı Tüm Ters Köşeler

2021 yılında yayımlanan “Perde’nin Kitabı” eseri hakkında merak edilen çok sayıda konu vardır. Perdenin kitabı hakkındaki bu soruların cevapları ve kitaptan kesitler aşağıda yer almaktadır.

Perdenin Kitabı Nedir?

Perdenin Kitabı

Perde’nin Kitabı, perde hakkında bilgileri tüm yönüyle insanların önüne bir kitap yardımıyla sunan bir eserdir. Perde Tekstili alanında örnek teşkil eden tanımlayıcı nitelikteki ilk ve tek eserdir.

Kitap Neyi Anlatıyor?

Kitap perdeyi tüm yönleriyle anlatmaktadır. Ancak bu anlatım tanımlamalardan ya da yalnızca tekstil disiplininden ibaret değildir. Kitabı okuduğunuzda kendinizi, içerikteki köşeler sayesinde sürükleyici bir anlatımın içerisinde bulacaksınız. Kitap akıcı bir dile yalın bir anlatıma sahiptir.

Perde’nin Kitabını Nerden Satın Alabilirim?

Kitabın yazarı Gernaz Tekstil Yönetim Kurulu Başkan Vekili Halef Sadebal’dır. Bu bağlamda kitaba ulaşımı Gernaz Tekstil üzerinden iletişim kurarak sağlayabilirsiniz. Kitap henüz dijital platformlarda yerini almamıştır.

Kitap Ücretsiz mi?

Eser yeni yayımlandığı ve herhangi bir satış programına ya da dijital platforma yüklenmediği için fiyat konusunda yeteri bilgi bulunmamaktadır. Perde kitabı olarak alanında ilk niteliğini kazanan “Perde’nin Kitabı” bu alanda kaynak olarak önemli boyutta bir yer kaplayacaktır.

Kitaptan Kesitler

1.Bölüm: Dünden Bugüne Perdenin Gelişim Serüveni

“…

İnsanlık tarihinin başlangıcından bu zamana kadar perdenin kullanım amaçları, kullanım alanları ve üretiminde kullanılan bileşenler daimî değişim ve gelişim içerisinde olmuştur. Özellikle tarih öncesi çağların yaşam şartlarının dönemsel değişiklikleri kullanılan perde ve perde işlevi gören araçların türlerinden tut kullanıldıkları alana kadar açık farklar yaratmaktadır. Çünkü tarih öncesi çağlarda ihtiyaçlar icatları beraberinde getirmiştir.”

“…

Aydınlanma çağından itibaren fizik ve kimya bilimlerindeki artan bilgi birikimi, 19. yüzyılda Sanayi Devrimi ile birlikte yaşanan değişimlerle malzemenin gelişimini yeni bir boyuta taşıyarak yapı malzemesinin endüstrileşmesini sağlamıştır. 20. yüzyılda ise fizik ve kimyanın daha da ilerlemesi ile savunma, otomotiv ve uzay sanayi gibi diğer endüstrilerdeki gelişimlerin artması, malzeme biliminin de gelişimini büyük oranda etkilemiştir. Böylece, malzemenin atomik ve kimyasal olarak geliştirilmesi sağlanarak istenilen özelliklerde malzeme üretimi gerçekleştirilmeye başlanmıştır (Yıldız, 2019:11). Perdeyle etkileşim içerisinde olan bu farklı disiplinlerde yaşanan gelişmeler doğal olarak perdeyi de etkilemişlerdir. Perdeyi oluşturan bileşenlerin üretimi kadar nasıl üretildikleri de önemlidir. Bakıldığında yıllardır değişerek bu disiplini etkileyen faktör perdenin hangi malzemeler kullanılarak nasıl yapıldıklarıdır. Tarih öncesi dönemlerde perde yapısında hayvan postları kullanılırken günümüzde doğal ve yapay lifler kullanılmaktadır.”

2.Bölüm: Perde Çeşitlerine Genel Bir Bakış

“Astarlı-Astarsız Perdeler (Drapery ve Curtain)

Perde kelime kökeni olarak Farsçadan gelmektedir. Bu kelimenin farklı dillere çevrilmesinde karşımıza bir ya da birden fazla kelime çıkmaktadır. Yabancı kaynakları incelediğimizde “drapery” ve “curtain” terimlerinin sıklıkla kullanıldığını görmekteyiz. Bu kelimeleri dilimize çevrildiğinde her ikisi de perdeye karşılık gelmektedir. Oysa durum bildiğimizden farklıdır. Kelime anlamı olarak aynı şeyi ifade eden bu iki terim aslında perdenin kumaş yapısındaki temel iki ayrılığı temsil etmektedirler. Bu temel ayrılık perdede kullanılan kumaşın astara sahip olup olmadığıdır.”

“…

Balon perde, pencere yapısını süsleyen uzun zamandır modası geçmeyen bir perdedir. Çeşitli renk ve tasarım seçeneklerinin yanında nakış işlemeleri de tercih edilebilmektedir. Balon perdede daha tok bir görüntü oluşturmak için sık dokunmuş kumaşlar tercih edilmektedir. Yumuşak dokunmuş kumaşlar ise dökümlü bir görüntü oluşturmaktadır. Bu perde mekanizmalı, sabit yahut motorlu olarak kullanılmaktadır.”

“Lif Dokuma Perdeler /Woven Woods: Bambu, kamış ve otların karışımıyla dokunan bu perdeler “Matchstick Shade” e benzerlik göstermektedirler. Dokuma esnasında belirlenen sıklık opaklığın seviyesini belirlemektedir. Lif dokuma perdeler opaklık konusunda yeterli değillerdir.”

3. Bölüm: Perde ve Multidisiplinerlik

“…

Perde Tekstil’inde tasarımcılar güncel eğilimlere uygun, estetik değerleri yüksek, giyilebilir veya kullanılabilir ürünler geliştirmektedirler. Bakıldığında geleneksel üretim yöntemleri sınırlı miktarda gerçekleştirilen üretim şekilleri sunmaktadır. Oysa perde tasarımcılarının geliştirdikleri ürünler endüstriyel üretime uygunluk göstermelidirler. Bu perspektifte perde tekstilinde tasarım estetik yetkinliğin yanı sıra üretim teknolojilerini doğru bir biçimde kullanabiliyor olmalıdır. Perdenin mimari alanlarda sıklıkla kullanılmaya başlanan bir ev tekstili ürünü haline gelmesi, bu sektörde işlevsel ve estetik değerlerinin mekân tasarımına katkıları, bilişim ve yazılım teknolojilerinin Perde tekstili ürünlerine adapte edilmesi, özellikle mühendislik ve mimarlık alanlarıyla perde tasarımcıların multidisipliner çalışmalar geliştirmelerine zemin oluşturmaktadır.”

4.Bölüm: Perdenin Sanattaki Yeri

““Ruhun elle birlikte çalışmadığı yerde, sanat olmaz.”, diyor zamana sanatıyla iz bırakan Leonardo Da Vinci. Sanat ruhun, düşüncelerin ve en çıkılmaz yokuşlardaki sessizliğin yurdu. İnsan uzun yıllar fikirlerini, hislerini ve davranışlarını sözlü sanatlarla ifade etmeye çalışmıştır. Haddizatında bu kelimelerin yanında sanatsal betimlemenin bir başka boyutu olan sanat eserleriyle de kendini anlatmayı başarmıştır. Öyle ki bu sanat eserlerinin ömrü sanatın sahibinden uzun olmuştur.”

5. Bölüm: Perdenin Farklı Kulanım Alanları

“Perde tarihi incelendiğinde bazı dönemlerde perde ve perde görevi üstlenen eşyaların dini imgelerle birlikte kullanıldıkları görülmektedir. Aynı zamanda dini uygulamalar gerçekleştirilirken ortamın havasını değiştirmek amaçlı kullanıldığı mekânlar da olmuştur. Buna en belirgin örneklerin başında tapınaklarda kullanılan “Sunak Perdeleri” gelmektedir.

Sunak Perdeleri eski çağlardan günümüze kadar kullanılmış ve günümüzde belli toplumlar tarafından hâlâ kullanılmakta olan perdelerdir. Bu perdeler özellikle tapınaklarda sunak adı verilen kurbanın kesildiği, başında tören yapılan masa şeklindeki kutsal taşı ayinler esnasına örtmek için kullanılmaktadırlar. Aynı zamanda bu sunağın arkasına asılan tek bir perdeye “dossal” adı verilmektedir.

Bir diğer mekân ise Kâbe’dir. Nitekim perdelerin mahremiyet sağlama işlevi İslam dini ile etkileşimine zemin hazırlamıştır. Kâbe, üst tabanını ve çevresini örten atlastan tasarlanmış bir perde örtüsüne sahiptir. Bu perde örtüsü üzerine genellikle altın ipliklerden dini yazı ve simgeler işlenmektedir”

“…

Perdeyi oluşturan kumaş ve diğer bileşenler kolay temizlenebilir, bakımı ve kullanımı basit olan ürünler olmalıdır. Bu ürünlerin tutuşma dereceleri yüksek olduğunda, herhangi bir alev alma yangın yahut durumunda geç tutuşarak alevlerin yayılmasını engellemelerini sağlar. Bu bağlamda perde ve bileşenlerinin tutuşma dereceleri yüksek olmalıdır.”

Perdenin Kitabı


Perdeye dair güncel bilgileri takip etmek için Gernaz Tekstil’in sosyal medya adreslerini inceleyebilirsiniz.

https://www.instagram.com/gernaztekstil/

https://www.facebook.com/Gernaz-tekstil-112539127131517/about