Küresel İç Savaşlar ve Tekstil Sektörü

Türkiye coğrafi konumu itibariyle kara ve deniz sınırlarında çok sayıda ülkeyle komşudur. Dolayısıyla komşu ülkelerinde meydana gelen Küresel İç Savaşlar’dan tekilenmektedir. Ülkemiz aynı zamanda Avrupa ve Asya arasında köprü görevi görmektedir. Bu köprü ticareti, ulaşımı ve daha birçok şeyi sağladığı gibi kültürün taşınmasını da sağlamaktadır.

Bundan on yıl öncesinde Ortadoğu’da ortaya çıkan Arap Baharı hareketi, ikinci yılında Suriye’de iç savaş çıkmasına zemin hazırlamıştır. 2011 yılının Mart ayında başlayan bu iç savaş günümüzde de devam etmektedir.

Savaşlar ne kadar askeri anlamda ilerliyor olarak görünse de toplumun ekonomisini, sağlığını, eğitimini, sosyal yaşamını ve daha birçok şeyi doğrudan ya da dolaylı olarak etkilerler. Bu durum iç savaşlarda kaçınılmazdır. On yılı aşkın devam eden bu iç savaşlar göç kavramını ortaya çıkarmıştır. Suriye’de yaşamakta olan çok sayıda insan savaştan ve savaşın etkilerinden kaçmak için ülke dışına çıkmışlardır.

Suriyeli mülteciler en yakın sığınma ülkesi olarak Türkiye’yi tercih etmişlerdir. İlk zamanda bu mülteciler sayı olarak fazla olmasa da savaşın şiddetini arttırması, Türkiye’nin sınır ötesi harekâtlar ile Suriye’deki terör bölgelerini temizlemeye başlaması ile yıllar içerisinde git gide artmıştır. Günümüzde Türkiye’de yaşayan Suriyeli mülteci nüfusu üç milyondan fazladır.

Böyle yüksek sayıdaki bir nüfusun ekonomideki etkisi azımsanamaz. İlk yıllarda devlet politikası gereği yardımlar sürdürülse de mülteciler yaşam alanlarını oluşturduktan sonra çalışmaya başlamışlardı.  Fakat mülteciler vatandaş kategorisinde olmadıkları için istihdam sorunları yaşadılar.

Sorunların başında düşük ücretle çalıştırılma gelmekte. Bu durum üzerine çok sayıda çalışma yapıldı. Örneğin 2017 yılında yapılan bir çalışmada bir firmada çalışan işçilerin ¾’ü işverenlerin mültecilere daha az para verdikleri için vatandaştan ziyade onların tercih edildiğini ifade etmişlerdir.

Küresel İç Savaş ve Tekstil

Ekonomiyi etkileyen bir diğer konu ise bu iç savaşların tekstili etkileyen kısmıdır. Bakıldığında çok sayıda hammadde ve kumaş güneyden gelmektedir. Günümüzde çok sayıda ülke kendi üretimini yapamamakta yapsa bile ihraç edeceği pazarlar aramaktadır.

Farklı bir bakış açısıyla bakacak olursak bu iç savaşlarla bölgeyi terk eden mülteciler gittikleri ülkelere kendi kültürlerini de taşıyorlar. Nüfuslarının da az olmadığını varsayacak olursak bu kültürel etkileşimi kaçınılmaz kılıyor.

Gernaz Tekstil’in Gözünden

Genel olarak küresel iç savaşların tekstil ve perde tekstili üzerine etkilerini Gernaz Tekstil’in Yönetim Kurulu Başkan Vekili Halef Sadebal şu şekilde açıklıyor:

“Dünyada süregelmiş ve gelmekte olan küresel savaşlar ekonomi dinamiğini doğrudan etkilemektedirler. Özellikle Ortadoğu’da on yılı aşkın süredir devam eden küresel savaşlar tekstil sektörünü bazı noktalarda olumlu, bazı noktalarda olumsuz etkiledi. Diplomatik sorunlar, antlaşmalar, Arap Baharı ve ardı sıra ortaya çıkan Suriye’deki iç savaşlar. Bunların hepsi gerek o bölgede yaşayan gerek de o bölgelerle etkileşim içerisinde olan tüm toplumlarda sarsıcı etkiler oluşturdular.

İfade ettiğim bu etkiler sosyal, kültürel ve ekonomik alanlarda kendilerini göstermişlerdir. Savaşın yıkıcılığı bölgede yaşan insanları püskürtmüştür. Nitekim savaş kavramı ne kadar insanlar arasında gibi algılansa da tüm dünya görmekteki Ortadoğu’da insana ve insanlığa dair hissiyatsız bir katliam var.

İç savaş süreçleri coğrafi konum açısından birçok ülkeyi de etkilemekte ve ülkemiz bu ülkelerin başında gelmektedir. Savaş alanına müdahaleler, Mültecilerin ülkemize yerleşmesi gibi durumlar bizleri ekonomik anlamda elbette etkiledi. Bu konu çok kez dile getirildi ve önemli boyutta sorun yaşattığı dönemler oldu. Fakat sonrasında istihdam politikalarıyla mültecilerin de ekonomik döngüye katılımları sağlandı.

Kültür Faktörü

Mültecilerin ülkemize ya da diğer ülkelere gitmesinin olağan sonuçlarından birisi de kültürlerini de beraberlerinde götürmeleridir. Sayılarının da fazla olması gerekçesiyle bu kültürü bizler de görüyor ve etkileşime geçiyoruz.

Ortadoğu ülkelerinin çoğu Müslüman ülkelerdir. Bu nedenle bizler mültecilerle ortak payda oluşturabiliyoruz.

Biz Perde Tekstili üzerine çalışmakta olan bir firmayız. Tabii ki küresel savaşların ekonomik ve sosyal boyutlarından etkileniyoruz. Bakıldığında savaş bölgelerinden ayrılan insanlar gittikleri ülkelerde kendilerine özgü kültürleriyle yaşamaya devam ediyorlar. Bu nüfusun Müslüman ağırlıklı olması perdenin kullanım amaçlarının başında gelen mahremiyet ilkesiyle bağdaşıyor ve gittikleri yerlerde perde kullanmalarını sağlıyor.

Özetle şunu ifade etmek istiyorum. Mülteciler yeni yaşam alanlarını oluştururken ev tekstilinin bir parçası olan perdeyi de kullanmaya devam ediyorlar. Bu da bizim piyasamızı için bir milâdı ifade ediyor. Kültür bir dinamiktir ve diğer kültürlerle etkileşimi olağandır. Şüpheniz ki bu insanlar perde kültürünün diğer kültürleri de etkilemesini sağlıyorlar.

Samimiyetle ifade etmek isterim ki insanlara hizmet ediyor olmak özel bir çaba gerektiriyor. Yalnızda bölgenizde değil, ülkenizde ve dünyanızda meydana gelen olayları doğru bir şekilde okumanız ve doğru kararlar vermeniz gerekiyor.

Nitekim dünya değişime açık ve dinamik bir platform. Ben ve ekip arkadaşlarım bu platformun daimi bir parçası olmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz.”

Perdeye dair güncel bilgileri takip etmek için Gernaz Tekstil’in sosyal medya adreslerini inceleyebilirsiniz.

https://www.instagram.com/gernaztekstil/

https://www.facebook.com/Gernaz-tekstil-112539127131517/about