Işığı Yöneten Perde Modeli Tasarımı

Perde tekstilinde, geçmişten günümüze devam eden süreçte toplumun lüks eşyalara olan ilgisi perdenin kullanım alanlarını ve amaçlarını arttırmıştır. Perdede üretim teknolojilerinin yenilenmesi ve ev tekstillerinin içeriğinin daha kapsamlı bir hale gelmesi sektörün multidisipliner çalışmalar alanında gelişmesini sağlamaktadır. Perde tekstilinde sürdürülebilirliği destekleyen, akıllı ev sistemlerine uyarlanabilen, yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanabilen modern, çağdaş ve uluslararası düzeyde temsil sağlayan modeller üzerine birden fazla çalışma bulunmaktadır. Bu çalışmada Gernaz Tekstil’in üzerinde çalıştığı “Işığı Yöneten Perde” modeli hakkında bilgi verilmektedir.

Dünyanın kaynaklarının alarm vermesi sebebiyle sürdürülebilirlik kavramı işgücü ve üretim açısından en büyük endüstrilerinden birisi olan tekstil sektöründe de önem kazanmıştır. Bu alanda sürdürülebilirlik denildiğinde akla gelen; doğal hammadde kullanımı, kimyasal maddelerin kullanımının azaltılması, geri dönüşümün üretime dâhil edilmesi ve daha az atık çıkarılması gibi konular haricinde yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımına dair sayılı çalışma bulunmaktadır. Bu bağlamda yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanabilen ev tekstili ürünleri geliştirilmesi sektöre yeni bir ivme kazandıracaktır.

Yenilenebilen enerji kaynağı olan güneş enerjisi birçok disiplinde olduğu gibi mimarlık açısından da kullanımı önem arz eden bir unsurdur. Geliştirilen akıllı ev tasarımlarındaki komut sistemlerinin güneş enerjisi üzerine tasarlanması sürdürülebilirliği desteklemektedir.

Işığı Yöneten Perde

Yapı dekorasyonunda enerji korunumu insan gereksinimi için tasarlanmış ürünler ile sağlanabilmektedir. Çeşitli fotovoltaik sistemleri güneş enerjisinin kullanımı için zemin oluşturmaktadır. Bu doğrultuda çeşitli yapı dekorasyonları oluşturulmaktadır.

Oda içerisindeki ışığın belirlenmesi içerdeki aydınlatma sistemleri ve pencereden içeri giren güneş ışıkları ile sağlanmaktadır. Bir ortam için yeterli ışık şartlarının oluşturulması insan sağlığı ve güvenliği açısından önem arz etmektedir. Ortamın büyüklüğü kullanılan ışık kaynağı belirleyici unsurlardır. Işık kaynağı gündüz güneş iken akşam ampullerdir.

Perdelerin kullanım amaçları arasında ışığı ve ısıyı kontrol altına almak bulunmaktadır. Perdenin modeli, kullanılan kumaş türü ve renk bu konuda belirleyicilerdir.

Tasarlanan bu modelde perde yapısında bulundurulan ışık algılayıcılar ile ışık şiddetine göre perde açılacak ve kapanacaktır. Böylelikle ışık kontrolü kendiliğinden sağlanacaktır. Belirleyici bir sistem olması sağlık açısından daha objektiflik sağlamaktadır.

Güneş ışığı insan hayatının temel parçalarından bir tanesidir. Bir bölge doğrudan güneş ışığı alıyorsa 30.000-130.000 lüks aydınlatma seviyelerine ulaşılmaktadır. Doğrudan güneş ışığı almayan bölgelerde ise gündüz vakti 10.000-30.000 lüks aydınlatma seviyeleri gözlemlenmektedir.  Lüks aydınlatma şiddetini tanımlamaktadır. Bu perde tasarımında değerler ışık şiddeti üzerinden belirlenecektir Işık şiddeti ise kandela cinsinden ölçülmektedir.

1 Kandela değerinde ışık şiddeti= 1 metre mesafede= 1 lüks aydınlatma.

Güneş ışıklarının ortam içerisindeki kontrolünü sağlama görevinin perde tarafından sağlanması için değer aralıkları oluşturulması gerekmektedir. Tasarlanan “Işığı Yöneten Perde” modelinde ışık şiddeti 45’den büyükse mekanizma perdeyi ileri hareket ettirerek perdenin açılmasını; 30’dan küçük ise geri hareket ettirerek perdenin kapanmasını sağlamaktadır. Belirlenen bu değerler insan sağlığına en uygun şekilde belirlenmektedir. Farklı durumlarda değerler değiştirilebilmektedir.

Gernaz Tekstil

Bu tasarım sayesinde insanlar evlerinde, iş yerlerinde, kamu kuruluşlarında kullanılacak bu mekanik perde sistemi ile güneş enerjisini en uygun şartlarda alacaktır. Örneğin bir çalışan sabah işe giderken perdelerini açmayı unuttuysa, sistem yeterli derecede güneş ışığına maruz kaldığında perdeler kendiliğinden açılacak ve ev aydınlatılması otomatik olarak sağlanacatır.

Bu tasarım aynı zamanda geliştirilen güneş enerjisinin ortam içinde kullanımıyla tamamlanacaktır. Perde yapısına uyarlanacak fotovoltaik, güneş enerjisini elektrik haliyle kullanıma uygun hale getirmektedir. Böylelikle hem ortam içerisindeki ışığın kontrolü güneş enerjisi ile sağlanacaktır hem de perdedeki fotovoltaik sayesinde akşam aydınlatması da sağlanacaktır.

Gernaz Tekstil’in geliştirdiği bu mekanik perde sistemi günüz olduğu gibi gece kullanılacak ışığın kaynağı da güneş haline getirecektir. Mühendislik, mimarlık, fizik ve tekstil disiplininin bir arada ilerlediği bu model sürdürülebilir tekstil açısından örnek teşkil etmektedir.

Gernaz Tektil gelişen ve değişen dünya şartlarına en uygun tasarımlarıyla Perde Tekstil’inde önemli bir yere sahiptir. Yalnızca kendi alanında değil farklı disiplinlerle kurduğu etkileşim ile holistik bir ilerleyiş sürdürmektedir. Sürdürülebilir tekstili destekleyen çalışmalarıyla alanında temsil oluşturmaktadır. İnsana yönelik geliştirilen tüm disiplinlerin çevreyi göz ardı etmesi tarihte olduğu gibi günümüzde de birçok soruna yol açmaktadır. Bu bağlamda çevreci ve gerçekçi bir politika izleyen Gernaz Tekstil çalışmalarına devam etmektedir.

Perdeye dair güncel bilgileri takip etmek için Gernaz Tekstil’in sosyal medya adreslerini inceleyebilirsiniz.

https://www.instagram.com/gernaztekstil/

https://www.facebook.com/Gernaz-tekstil-112539127131517/about

Işığı Yöneten Perde