Perde Tasarımında Sürdürülebilirlik Açısı

Sürdürülebilirlik daima kendini yenileyebilme yeteneği olarak tanımlanmaktadır. Bu kavram ilk kez Birleşmiş Milletler tarafından bir raporda kullanılmıştır. Ortak bir geleceğe dair hazırlanan raporda gelecek nesillerin gereksinimleri de göz önüne alınarak kalkınmayı sürdürülebilir hale getirmenin önemi vurgulanmıştır.  Tekstil sektöründe sürdürülebilirlik bu sektörün çeşitliğinin ve üretkenliğinin devamının sağlanmasıdır.

Dünya nüfusunda artış olması ve ihtiyaçların çoğalmasıyla birlikte tekstil sektöründeki sürdürülebilirlik önemli bir noktadadır. Tekstilde sürdürülebilirdik; doğal hammadde kullanımı, geri dönüşümün üretime dâhil edilmesi, kimyasal kullanımının azaltılması ve uzun ömürlü ürünler üretilmesi ile sağlanmaktadır.

Sürdürülebilir Tasarım

Dünyada insanların barınma, çalışma, sağlık, adalet ve benzeri gereksinimlerine bağlı olarak inşa edilen yapılar ekosistemdeki döngüde uzun süreli bir etkiye sahiptir. Bu nedenle bu yapıların gerek iç gerek dış tasarımlarının sürdürülebilirliği önem arz etmektedir.

Bu sürdürülebilirliği sağlamak kaynakları koruyarak, yaşam döngüsünü planlayarak ve bireye yönelik tasarımlar oluşturarak sağlanmaktadır.

Enerji Korunumu

Enerji korunumu çevresel, toplumsal, ekonomik ve estetik boyutlarda sağlanabilmektedir. Estetik boyutta enerji korunumunu ele aldığımızda; insan gereksinimi için tasarlanmış yapılarda bunu çeşitli şekillerde sağlanabilmektedir.

Perde Tekstilinde Sürdürülebilirlik

Perde tekstilinde geri dönüşümü sağlanabilen, çevreye zararlı atıklar oluşturmayan, insan sağlığına zararsız ve ekolojik malzeme ve yöntemler kullanımı sürdürülebilirlik açısından önemlidir.

Ev tasarımında sürdürülebilir enerji kullanımı yaygınlaşmaktadır. Güneş enerjisiyle ısıtmalı su sistemleri ve güneş pilleri bunlara birer örnektir. Ev tekstilindeki kumaşların sürdürülebilir olması hem insan sağlığı hem de çevreci politika açısından önem teşkil etmektedir. Sürdürülebilir tekstil ürünleri, pestisitler, gübreler, ışınlama veya genetik mühendisliği kullanılmadan yetiştirilen ürünlerde üretilen kumaşlardan oluşmaktadır. Sürdürülebilir kumaş üretiminde; ananas lifi, ısırgan lifi, soya lifi, bambu lifi ve keten lifi kullanılabilir. Bunlar haricinde organik tarıma tabii olan çeşitli lif türleri de sürdürülebilir kumaş üretiminde kullanılmaktadır.

Organik tarıma tabii olan tekstil üretiminde en yoğun kullanılan liflerden birisi de pamuktur. Dünyada kullanılan tarımsal ilaçların büyük bir kısmı pamuk üretiminde kullanılmaktadır. Üretiminde kullanılan bu kimyasallar beraberinde çevresel sorunları da meydana getirmiştir. Bu sorunlar ülkemizde ve dünyada organik tarıma olan talebi arttırmıştır. Organik tarımla elde edilen organik pamuktan üretilen tekstil ürünleri çevreye ve insana duyarlıdır. Bu nedenle organik tarım benimsenmiş geleneksel üretime istinaden çevreye, ekonomiye ve sosyal gelişmeye olumlu katkı sağlamaktadır.

Sürdürülebilir tekstilin bir diğer olgusu geri dönüşümün üretime tabi tutulmasıdır. Küresel ölçekte tekstil ve hazır giyim üretimi yıllık 80 milyon tonun üzerinde gerçekleştiğini göz önüne alındığında tekstil ürünlerinin geri dönüştürülmesi dünyada giderek önem kazanmaktadır. Ülkemizde ve dünyada tekstilde geri dönüşüm firmaları ivme kazandırmaktadır. Bu şartlar doğrultusunda kaynakların etkin kullanımını sağlanmaktadır.

Sürdürülebilir tekstilde dinamik pazar arayışları devam etmektedir. Sektör talep edilen ve beklentilere uygun üretim gerçekleştirmektedir. Bununla birlikte çevreci uygulamaları temel alarak tüketici trendlerine yönelik ürün yelpazesini çeşitlendirerek güncel tutmak gerekmektedir.

“Soft House” Çalışmaları

Mimari tasarımlara yeni bir ivme kazandıran “Soft House” çalışmaları, tekstil sektörüne yeni çalışma alanları oluşturmaktadır. Tekstilin enerji oluşturan bir materyal halinde gelişmesi sürdürebilir kalkınmada yeni bir yol oluşturmaktadır.

İnce film fotovoltaikin perde ile buluşması ev tekstilinde sürdürülebilirliği sağlamaktadır. Bu yöntem ile perdeler aydınlatma sağlayan, dizüstü bilgisayar ve dijital kameralar gibi taşınabilir çalışma araçlarına güç veren bir enerji toplayan ve ışık yayan tekstil ürünleri haline gelmektedirler.

İnsanların yaşam alanları içerisindeki saydam ve hareketli perdelerde yerini alan güneş pili, depolanan enerjiyi insanlar istedikleri alanda kullanabilmektedirler. Bu sitem ile perde ev içerisindeki dekorasyonu tamamlarken aynı zamanda da mekanı aydınlatmak için bünyesine entegre edilen LED‟ler vasıtasıyla dış mekandaki membranların ürettiği elektrik enerjisini kullanan bir ışık kaynağı olma işlevini sağlamaktadır.

Ev tekstilinin bir aktörü olan perdeye bu fonksiyonel özellik eklendiğinde teknolojik ürün niteliği taşır hale gelmektedir. Disiplinler arası bu etkileşim sektörde yenilikçi yaklaşımları arttırmaktadır. Yenilenebilir enerji kaynaklarında rasyonel kullanım her geçen gün artan gelişmiş teknolojinin ev tekstiliyle kombine kullanımı alanında çalışmalar devam etmektedir.

Gernaz Tekstil, güneş enerjisinin yapı içerisinde kullanımını sağlayan perdeler üzerine çalışmalar yapmaktadır. Firma sürdürülebilir ekolojiyi destekleyen bu çalışmalar ile sektörde gerçekçi ve çevreci adımlar atmaktadır. Böylelikle üretim verimini düşürmeden ve maliyetleri arttırmadan çevre dostu, sürdürülebilir tekstil sektörüne katkı sağlamaktadır.

Perdeye dair güncel bilgileri takip etmek için Gernaz Tekstil’in sosyal medya adreslerini inceleyebilirsiniz.

https://www.instagram.com/gernaztekstil/

https://www.facebook.com/Gernaz-tekstil-112539127131517/about

Sürdürülebilirlik