Gerçekçi Bir Yaklaşım Olarak Çevrecilik

Çevrecilik Nedir?

Dünya üzerindeki en baskın türlerin başında gelen insan, yaşam gereğince çevresiyle etkileşim halindedir. Çevre kavramı insanın bir toplumsal kümenin ya da toplumun yaşam bilimsel, toplumsal ve kültürel yaşamını etkileyebilen dış etmenlerin tümü olarak tanımlanmaktadır. Bu demek oluyor ki çevreyi kendi içerisinde de başlıklara ayırabiliriz. Fakat çevrecilik kavramı denilince anlaşılan tek bir alt başlık vardır ve bu da doğal çevredir.

Çevrecilik

Çevrecilik kavramı insanların yaptıkları yahut yapmayı planladıkları işlemlerde çevreyi yani doğayı tahrip etmemeyi taban almalarıdır. Buna bir fabrikanın bacalarına filtre taktırmasını örnek verebileceğimiz gibi, çöpleri yere atmamayı da verebiliriz. Yahut plastiklerden ve plastik kullanımından kaçınmakta bir çevreci politikadır.

Çevreci yaklaşımlar insan hayatı için olmazsa olmazlardır. Bunun nedeni insan ve doğa ilişkisinin arasında yazılı olmayan kurallara dayalı bir dengenin olmasıdır. Ne yazık ki bu dengenin aktif aktörü insandır. İnsanın daha çok yemek elde temek için ormanları kesmesiyle sıtma, veba gibi hastalıklar ortaya çıkmıştır. Bunlar incelendiğinde aradaki salt dengeler ortaya çıkmaktadır. İnsan ve hayatını idame ettirmek amacıyla kullandığı pek çok şey çevre ile bir döngü içerisindedir.

Su, toprak ve hava bunlar doğanın birer parçasıdır. İnsanoğlu ise bu elementleri yaşam boyu kullanmak durumundadırlar. İnsan vücudunun ortalama%65-70’ini oluşturan su, insanın temel nesin değerlerinin başında gelmektedir. Toprak ise insana tüketeceği mahsulleri doğurur. Diğer bir unsur ise hava. İnsan nefes alamazsa yaşamını yitirir. Çünkü vücut dengelerinden birisi olan oksijen-karbondioksit dengesi yaşamamızı sağlayan temel dengelerden birisidir.

Özetlemek gerekirse doğa ve insanın ilişkisi, insan hayatı için oldukça büyük bir önem arz etmektedir. Bu doğrultuda insan kişisel ve toplumsal olarak çevreci yaklaşımlar içerisinde yaşamını sürdürmelidir.

Çevreci Yaklaşımlar Nelerdir?

Çevre sorunlarının boyutları, bu sorunlar karşısında insanoğlunu birtakım çevreci yaklaşımlar oluşmasına zemin hazırlamıştır. Şüphesiz çevrenin temiz tutulması ve korunması kirletilmesi kadar kolay değildir. İnsanların doğayı sorgulamaksızın sorumsuzca kullanması birçok soruna neden olmuş ve olmaktadır. Oysa insanların yaşamlarında benimsedikleri etik ilkeleri doğaya karşı da uygulayabiliyor olması gerekir.

Çevreci yaklaşımlar tüketici topluma tepki olarak ortaya çıkan olması gereken fakat göz ardı edilen ilkelerdir. Hayatı boyunca üretim ve tüketim süreçlerinin farklı aşamalarında bulunan insanlar üretim-tüketim dengesini sağlayamama durumlarında olumsuzluklarla karşılaşmaktadırlar.

Nitekim üzerinde yaşanılan dünyanın bir sahibi yoktur. Dünya ortak bir yaşam alanıdır. Dünyadaki kaynakları israf ederek, çevreyi kirleterek ve doğayı yok ederek dünya üzerindeki yaşam süremizin kısalmasından başka hiçbir şeye sebebiyet vermemekteyiz. Aksine bu bağlamda sadece kendimizi etkilemiyor bizimle birlikte yaşayan insanların da yaşamlarına etki ediyoruz. Yarına yaşanılabilir bir gelecek bırakmak da burumda pek mümkün kalmıyor.

Çevreci yaklaşımlarla daha iyi bir yaşam sürmenin aranmaktadır. Bu yaklaşımlarla insan çevreye verdiği zararın farkına varmakta ve daha duyarlı hâle gelmektedir.

Gernaz Tekstil ve Çevrecilik Yaklaşımları

Çevreci yaklaşımlar hem bireysel hem de toplumsal yaklaşımlardır. Toplumsal yaklaşımları inceleyecek olursak; toplumu barındıran ve insan ilişkileri içeren, ticari ve ekonomik sirkülasyon içerisinde bulunan iş yerlerinin de çevreci yaklaşımlara sahip olmaları gerekmektedir.

Gernaz Tekstil bir perde üreticisidir. Bu doğrultuda bakıldığında; kumaşlarda kullanılan ipliklerin doğal liflerde edilmesi ve doğal boyalarla boyanması, Kullanılan makinaların çevreye ve insana daha minimum etkide olması, üretimde geri dönüşümün sağlanması gibi pek çok başlık çevreci yaklaşımları içermektedir.

Genel olarak taban alındığında tekstil sektörü Endüstri Devrimi sonrası çok farklı boyutlara taşınmıştır. Makinaların icat edilmesi, kimyasalların ortaya çıkması gibi çevreyi doğrudan etkileyen faktörler ortaya çıkmıştır. Oysa günümüzde dünya kaynaklarının tüketilmesi, yaşanan küresel sorunlar ve insan sağlığının olumsuz etkilenmesi çevreci yaklaşımların artmasına ve sürdürülebilir çalışmaların ortaya çıkmasına neden olmuştur.

Alanında çalışmalarıyla adından söz ettiren Gernaz Tekstil’in Çevre Politikası aşağıda bulunmaktadır:

Gernaz Tekstil temelde çevrenin korunması, doğal kaynakların sürdürülebilir bir şekilde kullanılması, insan-doğa ilişkisinin dengesinin korunmasını esas alarak; üretilen ürünlerin kalitesinde çevreye zarar vermeyecek ya da en az zarar verecek politikalar benimsenmektedir. İnsan gereksinimlerini karşılarken yine insana zarar verecek tüm politikaları reddeden yaklaşımıyla insanın çevreyle bir bütün olduğunun altını çizmektedir.

  • Çalışma alanlarında ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi standardının gözetilmesi,
  • Tekstilin hammaddesi olan ipliklerin üretiminde doğal liflere öncelik tanınması,
  • Boyar maddelerde kimyasala en az düzeyde ihtiyaç duyulmasının azalması,
  • Geri dönüşüm ürünlerinin üretime kazandırılması,
  • Üretim sürecinde daha az atık oluşmasının amaçlanması,
  • Sürdürülebilir perde tekstili alanında çalışmaların desteklenmesi ve geliştirilmesi,
  • Çevreci politikayı destekleyici içeriklerin ekiple paylaşılması ve bu konuda bilincin sağlanması doğrultusunda firma çevreci politikaları uygulamakta ve çevreci yaklaşımları desteklemektedir.
Çevrecilik


Perdeye dair güncel bilgileri takip etmek için Gernaz Tekstil’in sosyal medya adreslerini inceleyebilirsiniz.

https://www.instagram.com/gernaztekstil/

https://www.facebook.com/Gernaz-tekstil-112539127131517/about