COVİD-19 ve Perde Tekstilindeki Etkileri

COVİD-19 Nedir?

Çin ve uluslararası lokasyonlarda artan vaka bildirim oranlarına dayanılarak Dünya Sağlık Örgütü(DSÖ) tarafından küresel bir sağlık acil durumu ilan edilmiştir. Çin’de başlayan ve hızlı vaka artışıyla devam eden salgın zamanla tüm dünya ülkelerine yayılıp pandemi oluşturmuştur. İlk kez 1966’da tanımlanan koronavirüs; insanları ve çeşitli hayvanları enfekte edebilen zarflı, pozitif tek sarmala sahip büyük RNA virüslerinden birisidir. Covid-19 pandemisi insan yaşamını, toplumu ve dünyayı etkilemeyi başarmıştır.

Covid-19 pandemisi, tekstil şirketlerini mevcut uygulamalarını sorgulamaya ve geleceklerini yönlendirmek için gereken değişiklikleri yapmaya zorlayan birçok belirsizlik yaratmaktadır. Pandeminin ekonomik getirileri düşünüldüğünde; endüstrinin böyle bir krizden nasıl kurtulabileceği ve değer zincirini nasıl yeniden şekillendirebileceği konusunda yapılan ve yapılabilecek uygulamalar planlanırken kontrol edilemeyecek unsurları göz önünde bulundurulmaktadır.

COVİD-19’un Perde Tekstilindeki Etkileri

Pandemi döneminde ülkemizde ve dünyada çeşitli tedbirler alınmıştır. Ülkemizde getirilen kısıtlamalar, vakaların kontrol altına alınabilmesiyle doğrudan ilişkilidir. Pandemi sürecinde insan topluluğu barındıran tekstil sektörünün de vakaların artışı nedeniyle alınan kararlar doğrultusunda çalışmaları durdurulmuştur. Covid-19 toplum hayatına ve ülke ekonomisine durağanlık yaşatmakla beraber zamanla endüstri uygulayıcıları ve araştırmacılar, bu pandeminin sadece yakın gelecekte tekstil sektörünü etkilemeyeceğini, aynı zamanda uzun vadeli bir etkisi olabileceği söylenmektedir.

Pandemi sürecinde insanların belirlenen kısıtlamalar nedeniyle iş yerlerinde geçimi sağlayamayarak iş yelerini kapatmaları veya çalışma alanlarındaki kapasitelerinde uygulanan seyreltme politikası işsizlik oranında artışa neden olmaktadır. Salgın sürecinde döviz kurlarındaki değişim ekonomiyi dolayısıyla tekstil sektörünü etkilemiştir. Özellikle sağlık ekipmanlarının ticareti dövizde değişikliklere neden olmuştur. Ülkemizin bu durumlardan daha az etkilenmesi açısından farklı alanlarda istihdam sağlanmaya çalışılmıştır. Esnaf kredileri, aile destek paketleri ve çeşitli sosyal destek politikaları uygulanmıştır. Bu politikaların yanında işveren-işçi ilişkisine pandeminin işsizliği etkilememesi açısından şartlar getirilmiştir. Bu şartların sağlanması durumunda salgının iş istihdamını daha az etkileyeceği öngörülmüştür.

Pandemi sürecinde tekstilde sürdürülebilirlik sağlanması amacıyla çeşitli yollar izlenmiştir. Sokağa çıkma kısıtlamaları online ticarete olan ilginin artmasına neden olmuştur. Bu nedenle birçok tekstil firması ürünlerini internet üzerinden pazarlamaya başlamıştır. Çeşitli market sistemleri oluşturulmuş ve sipariş üzeri çalışmalar gerçekleşmektedir. İnsanlar mağazaya gidip kıyafet alamadıklarından internet siteleri ve uygulamalar üzerinden alışverişlerini sürdürmüşlerdir. Bu bağlamda pandemi sürecinin tekstil sektöründe online ulaşımı arttırdığı görülmektedir.  

Kısıtlamaların gelişmeler arttıkça azalması tekstil sektörüne yeni bir ivme kazandırmıştır. Uzun bir süre piyasayı etkisi altına alan ve şekillendiren salgın dönemi devam ediyor olmasına rağmen etkisinin azalıyor olması tekstil sektöründe hızlı çıkışlara imkân vermektedir.

Aşılama

Covid-19’un ortaya çıkışı, sonrasında dünya geneline yayılması virüse yönelik ilaç geliştirme ihtiyacı meydana getirmiştir. Epidemiyologlar ve araştırmacıların öncülük ettiği aşı geliştirme çalışmalarında dünyanın farklı ülkelerinden bilim insanların katılımıyla Yeni Tip Koronavirüs’e yönelik birden fazla aşı geliştirilmiş ve geliştirilmeye devam edilmektedir.

Ülkemizde aşı çalışmaları devam etmekle beraber; ihraç edilen Sinovac ve Biontech aktif bir şekilde uygulanmaktadır. Sağlık Bakanlığı tarafınca belirlenen öncelikli gruplar başta olmak üzere alınan kararlar doğrultusunda artık SGK’ya kaydı bulunan tüm çalışanlar aşılanmaya başlanmıştır.

Aşılama ile tekstil sektöründeki belirsizlikleri ortadan kaldırmaktadır.

Pandemi Sürecinde Gernaz Tekstil

Yeni Tip Koronavirüs pandemisinin ülkemizdeki etkilediği firmalardan bir tanesi de Gernaz Tekstil’dir. Vaka artışına bağlı olarak geliştirilen tedbirler ve alınan kararlara bağlı olarak; Gernaz Tekstil bünyesinde sosyal mesafenin sağlanması, maske kullanımı, temizlik şartlarının üst düzeye çıkarıldığı görülmektedir. Aynı zamanda Sağlık Bakanlığı tarafınca belirlenen kısıtlama saatlerine uygun çalışma saatleri esas alınmaktadır.

Gernaz Tekstil bünyesinde çalışmakta olan personellerin sağlık haklarını kullanabilmesi açısından tüm imkânları sağlamaktadır. Alınan karar doğrultusunda aşılanma imkânı açıklanan personel sağlık kuruluşunda bağışıklamasını tamamlayabilmektedir.

Sonuç

Covid-19 pandemisi dünyayı etkilemektedir. Toplumsal yapıyı zor duruma sokan bu salgın sürecinde getirilen kısıtlamalar ve alınan kararlar birçok sektörü derinden etkilemiştir. Bu sektörlerin başında tekstil sektörü yer almaktadır. Pandemi sürecinde kısıtlamalar gereğince dışarı çıkamıyor olmak; çıkılan saatlerin belli olması ve mağazaların zaman zaman kapalı kalması nedeniyle tekstilde sürdürülebilirlik amacıyla farklı yollar izlenmiştir. Bu süreçte evden çıkamayan veya çıkmak istemeyen toplum internet üzerinde geliştirilmiş uygulamalar yardımıyla alışverişini gerçekleştirmektedir. Bu durum tekstil firmalarının müşterinin onlara ulaşımını kolaylaştırmak amacıyla internet üzerine mağazalarını taşımalarıyla sonuçlanmaktadır. Tekstil bir diğer yandan aktif üretim gerektirmektedir. Belirlenen çalışma saatleri ve gerekli tedbirler alınarak tasarım ve üretim devam etmektedir. Tekstil sektöründe de aşılamanın başlamasıyla sektör ivme kazanmaktadır.

Perdeye dair güncel bilgileri takip etmek için instagram ve facebook adreslerimizi inceleyebilirsiniz.

https://www.instagram.com/gernaztekstil/

https://www.facebook.com/pages/category/Textile-Company/Gernaz-tekstil-112539127131517/